Regulamin

01.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

1. Z wyżywienia ze stołówki korzystać mogą uczniowie nauczyciele i pracownicy szkoły;
2. Stołówka wydaje obiady w dniach funkcjonowania szkoły, w godzinach od 11.30 do 14.30;
3. Posiłki wydawane są na podstawie kart magnetycznych lub jednorazowej opłaty;
4. Korzystający ze stołówki spożywają obiady wyłącznie na terenie stołówki, nie dotyczy to posiłków zakupionych i opakowanych na wynos;
5. W stołówce podczas wydawania obiadów:
- Obowiązuje samoobsługa przy odbieraniu posiłków;
- Obowiązuje odnoszenie po sobie brudnych naczyń do okienka zmywalni.

02.

OBIADY ABONAMENTOWE

1. Rodzice (opiekunowie) zgłaszają chęć wykupienia obiadów wypełniając KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY;
2. Obiady abonamentowe wydawane są po wczytaniu karty magnetycznej. 

03.

CENA POSIŁKÓW I OBIADY

1. Karty abonamentowe obejmują wszystkie dni miesiąca, w których stołówka przygotowuje posiłki dla uczniów;
2. Płatność za obiady dokonywana jest poprzez przelew bankowy lub gotówką do 10 dnia każdego miesiąca;
3. Stołówka umożliwia sprzedaż obiadów w opakowaniach jednorazowych (z wyjątkiem napojów) za dopłatą 1 złoty 50 groszy.

04.

ODWOŁANIE POSIŁKU I ROZLICZENIE

1. Osoby korzystające z obiadów abonamentowych mogą zgłosić odwołanie posiłków najpóźniej do godz. 9.00 w dniu, którego odwołanie dotyczy;
2. Odwołania mogą być zgłaszane:
- SMS na nr 570  719  800 (zgłoszenie powinno zawierać:
-  lub onlie catering-krakow.com
      · Sformułowanie – "ODWOŁANIE OBIADU" 
      · Imię i Nazwisko
      · Daty, których dotyczy odwołanie;
3. Opłaty za posiłki opisane w wyżej wymienionym punkcie, Smak Up zwraca poprzez stosowne pomniejszenie opłaty za kolejny miesiąc. W przypadku braku kontynuacji abonamentu, opłaty zostaną zwrócone gotówką lub przelewem na wskazane konto w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca, za który były naliczone.

05.

OBIADY BEZ ABONAMENTU

1. Możliwe jest jednorazowe wykupienie obiadu po uprzednim zgłoszeniu w okienku stołówki
do godz. 10.00;
2. Nie jest możliwe wykupienie obiadu podczas wydawania posiłku.

*

KONTAKT

SMAK UP
Ul. Dobczycka 20, 30-620 Kraków
NIP: 679-123-33-81
Nr konta: 79 1240 4650 1111 0010 7012 8836
Telefon: 570 719 800 (07.00 – 15.00) 

regulamin - pdf