INFORMACJA DLA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR .55

INFORMUJEMY, ŻE W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU JEST 21 DNI OBIADOWYCH.


Opłatę za obiady należy dokonywać w stołówce lub przelewem na konto SMAK UP 79 1240 4650 1111 0010 7012 8836 do 5-tego dnia miesiąca

W treści przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Obiady abonamentowe stanowi cena obiadu i liczba dni żywieniowych w danym miesiącu.

Cena obiadu abonamentowego wynosi 8,50 zł

W przypadku choroby ,wyjść klasowych, wycieczek itp. prosimy o zgłoszenie rezygnacji z obiadów w dany dniu do godz.8.00 SMS pod numer 570 719 800


OBIADY JEDNORAZOWE NALEŻY WYKUPIĆ LUB ZAMÓWIĆ TELEFONICZNIE DO GODZ. 9.00